Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Konkurs fotograficzny i poetycki „Autoportrety”

AUTOPORTRETY Konkurs fotograficzny i poetycki_Strona_1


REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu fotograficznego i poetyckiego pt. „Autoportrety” jest Liceum Jagiellońskie – Katolickie Liceum Akademickie w Toruniu oraz Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury złożone z nauczycieli LJ-KLA oraz pracowników naukowych KJ-TSW.
 • Opiekunem konkursu i przewodniczącą jury jest dr Ewa Dryglas-Komorowska, nauczyciel i wychowawca w LJ-KLA oraz wykładowca w KJ-TSW.
 • Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do introspekcji, do odkrywania swojej tożsamości za pomocą języka sztuki.

§ 2. Zasady konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie toruńskich szkół podstawowych (klasa 7 i 8), gimnazjalnych i szkół średnich
 • Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół gimnazjalnych;
  2. uczniowie szkół średnich.
 • Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy prace fotograficzne i/lub trzy prace poetyckie.
 • Praca fotograficzna powinna mieć postać papierową (nie elektroniczną). Format fotografii: minimum 20x30 cm. Mile widziane (ze względu na potencjał wystawienniczy) są prace wielkoformatowe. Każdą fotografię należy opatrzyć metryczką (w postaci wydruku komputerowego) przyklejoną na odwrocie pracy. Metryczka winna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, dokładny adres autora, adres e-mailowy autora, numer telefonu autora. Nadesłane fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.
 • Praca poetycka powinna mieć postać wydruku komputerowego (w trzech egzemplarzach). Każdą pracę należy opatrzyć metryczką (w postaci wydruku komputerowego) przyklejoną na odwrocie wydruku. Metryczka winna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, dokładny adres autora, adres e-mailowy autora, numer telefonu autora. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

§ 3. Przebieg konkursu

 • Prace konkursowe należy nadesłać w terminie do 15 marca 2019 roku na adres: Liceum Jagiellońskie – Katolickie Liceum Akademickie, ul. Prosta 4, 87-100 Toruń; z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY I POETYCKI „AUTOPORTRETY”.
 • Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane przez jury.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie fotograficznej wystawy pokonkursowej odbędzie się w piątek, 22 marca 2019 roku o godz. 15:00, w siedzibie Liceum Jagiellońskiego. O szczegółach uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.
 • Organizator przewiduje – w przypadku obu kategorii wiekowych – nagrody rzeczowe.
 • Kontakt mailowy z organizatorami: e.dryglas-komorowska@lj.edu.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego regulaminu.

Formularz konkursowy