Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Oferta edukacyjna 2018/2019

W Liceum Jagiellońskim – Katolickim Liceum Akademickim wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z Rzporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204, z póżn. zm.)
 
Planowane klasy pierwsze
 
Klasa Języki obce Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty uzupełniające Dla kogo ?
– dla przyszłych studentów:
1 A
językowo-geograficzna
I – angielski
II – niemiecki*
III – nowożytny (do wyboru)** 
język polski
język angielski
geografia
historia
i społeczeństwo
 
 
kierunków humanistycz-nych, filologii obcych, lingwistyki stosowanej, dziennikarstwa, turystyki,geografii itp.
1 B
biologiczno-chemiczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
biologia
chemia
historia
i społeczeństwo, zastosowania matematyki
 
medycyny, stomatologii, weterynarii, kosmetologii, biologii, chemii,
ochrony środowiska, biotechnologii, itp.
1C
humanistyczno-prawna
I – angielski
II – niemiecki*
język polski
język angielski
historia lub historia i
geografia
 jeśli historia
to przyroda
 
prawa, administracji, ekonomii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, historii, geografii, itp.
1D
matematyczno-ekonomiczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
matematyka
fizyka lub geografia
historia
i społeczeństwo
 
 
matematyki, informatyki, fizyki,ekonomii, wszystkich kierunków politechnicznych, itp.
1E
sportowo-turystyczna
I – angielski
II – niemiecki*
język angielski
biologia
geografia
 
 
historia
i społeczeństwo
III –  język nowożytny (do wyboru)** 
turystyki i rekreacji, geografii, wychowania fizycznego, itp.
 
*Zamaist języka niemieckiego może być realizowana nauka innego języka nowożytnego (język francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) pod warunkiem, że  minimum 8 uczniów zadeklaruję naukę tego języka,
 
**Do uruchomienia grupy nauczania trzeciego języka nowożytnego jako przedmiotu uzupełniającego wymagane jest zgłoszenie min. 8 uczniów, przy czym w jej skład mogą wchodzić uczniowie innej równoległej klasy.

Uczeń każdej klasy będzie miał możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego w ramach zajęć dodatkowych.
 
 
Przedmioty realizowane w każdej klasie na poziomie podstawowym
 
 
 
LP
 
 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Tyg. liczba godzin (30 tyg. nauki w r. sz.) Tyg. liczba godzin
w cyklu
 
 
Minimum wg rozporządzenia
I II III
1 Język polski 4 4 4 12 360
2 Język angielski 3 3 3 9 270
3 Język niemiecki 2 2 2 6 180
4 Wiedza o kulturze 1     1 30
5 Historia 2     2 60
6 Wiedza o społeczeństwie 1     1 30
7 Matematyka 3 3 4 10 300
8 Biologia 1     1 30
9 Geografia 1     1 30
10 Chemia 1     1 30
11 Fizyka 1     1 30
12 Podstawy Przedsiębiorczości 2     2 30
13 Informatyka 1     1 30
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 9 270
15 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3 90
  Zajęcia dodatkowe organizowane na podstawie innych przepisów niż rozporządzenie o ramowych planach nauczania  
16 Religia 2 2 2 6 180
17 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 0,5 0,5 1,5 45
 
Ramowe plany nauczania przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w projektowanych klasach pierwszych
 
Klasa IA językowo-geograficzna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język polski 1 4 3 8 240  
2 Język angielski 2 2 2 6 180  
3 Geografia   4 4 8 240  
4 III język nowożytny(do wyboru)   3 3 6 180  
5 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
6 Matematyka (dodatkowo)     1 1 30  
  Razem         990  
 
Klasa 1 B biologiczno-chemiczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język angielski 2 2 2 6 180  
2 Biologia   5 4 8 270  
3 Chemia   5 4 8 270  
4 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
5 Matematyka (dodatkowo)     1 1 30  
  Razem         870  
 
Klasa 1C humanistyczno-prawna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język polski 1 4 3 8 240  
2 Język angielski 2 2 2 6 180  
3 Historia   4 4 8 240  
4 Geografia   4 4 8 240  
5 Opcjonalnie III język nowożytny   3 3 6 180  
  Razem         1080  

Klasa 1D matematyczno-ekonomiczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język angielski 2 2 2 6 180  
2 Matematyka 1 4 3 8 240  
3 Fizyka lub geografia   4 4 8 240  
4 III język nowożytny   3 3 6 180  
5 Historia i społeczeństwo   2 2 4 120  
  Razem         960  
   
Klasa IE sportowo-turystyczna
 
 
LP
 
 
Przedmioty realizowane w zakresie
Tyg. liczba godzin Tyg.  
 
Minimum wg
 
(30 tyg. nauki w r. sz.) liczba  
rozszerzonym i uzupełniające godzin rozporządzenia  
I II III  
w cyklu  
1 Język angielski 2 2 2 6 180  
2 Biologia   4 4 8 240  
3 Geografia   4 4 8 240  
4 Historia   2 2 4 120  
5 III język nowożytny(do wyboru)   3 3 6 180  
  Razem         960  
 
O przyjęcie do klas pierwszych Liceum Jagiellońskiego-KLA mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.
Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.